Станете дистрибутер

Овластен формулар за регистрација на дистрибутер / агент

Име на компанија (печат   Земја  
Адреса  
Тел   Факс   Веб-страница  
Ранг   Регион на продажба   Задача за продажба  
Финансиски статус
Регистриранкапитал          Оперативни средства  
АдресаТел  
Банка и сметка   ID на даночен обврзник  
Промет во последните три години  2014 2015 2016  
       
Број на вработени
Вкупен персонал Менаџер Продавач Техничар Другите
         
Информации за компанијата
Област за канцеларија   Својства Самоизградба 口 Изнајмување
Покажи продавница Да 口 Не 口 Област Својства Самоизградба 口 Изнајмување
Директор и контакт
Главен менаџер   Директор   Деловно / купување  
Производ
Тип Бренд и модел Продажба во минатата година Режим на продажба
       
       
Профил на компанијата 

ПрикачиПотврда за регистрација на претпријатие; фотокопија од лична карта на законски застапник

Испратете ни е-пошта: Ecubmaker@zd3dp.com